22.09.2020 Zeche Ewald

Ewald, Herten, Zeche, Bergbau, Bergwerk, Förderturm,

Am 20.09.2020 auf Zeche Ewald, leider zerfällt die Baustruktur der ehemalgen Zechenbauten immer mehr.

Ewald, Herten, Zeche, Bergbau, Bergwerk, Förderturm,

Ewald, Herten, Zeche, Bergbau, Bergwerk, Förderturm,

Ewald, Herten, Zeche, Bergbau, Bergwerk, Förderturm,Ewald, Herten, Zeche, Bergbau, Bergwerk, Förderturm,

Heute 12 ©2015-2022 kdmfoto.de >>> Besucher : 358500